LỊCH SỬ PHỤ KIỆN TIN TỨC BẢO HÀNH
TIN TỨC MOBIADO
​Mobiado Grand 7: Mở ra hướng đi mới cho điện thoại cao cấp

Điện thoại không còn là điện thoại. Mobiado giới thiệu Grand 7 và 7+ dưới dạng những tác phẩm nghệ thuật.